Nyheter från HR i Fokus


Bakgrundskontroller vid rekrytering – vad gäller?

I många HR-team är rekrytering en viktig del av jobbet. En allt vanligare metod för att säkerställa att lämpliga personer anställs är att utföra olika typer av bakgrundskontroller. Men vad är tillåtet att göra och hur ska man tänka kring att göra egna sökningar på kandidater?


Nu rörs det om i arbetsrättsgrytan

På årets TIAN-dag den 29 augusti kommer jag att lotsa deltagarna genom arbetsrättens aktualiteter. Dessa handlar bland annat och främst om nya LAS-åldersregler med förändrat anställningsskydd för äldre, nya regler rörande stridsåtgärder när kollektivavtal konkurrerar samt nya regler för att få unga i arbete och att förmå äldre att jobba längre.


HR:s roll i den innovativa och förändringsbenägna organisationen

Den 11 april genomförde Edge HR för andra gången i ordningen eventet Passion HR West i Göteborg. Det var en fartfylld och inspirerande halvdag på temat ”Förändring & Innovation” som modererades utav Karin Zingmark.


Fördelar och utmaningar i en lönekartläggning

Lönekartläggning kan vara ett relativt komplext och tidskrävande arbete. Görs det regelbundet och strukturerat genererar det en hel del mervärden. Förutom att följa lagkravet så framkommer ofta insikter i form av kunskap som kan vara värdefull för andra områden inom verksamheten. Låt oss därför prata om fördelarna, men även de vanligaste utmaningarna, i lönekartläggningsarbetet.


Motverka diskriminering – från obegriplig matematik till strukturerad systematik

En lag, sju diskrimineringsgrunder, sex olika former av diskriminering, fem områden att arbeta med aktiva åtgärder inom och detta i fyra steg i ett processhjul som känns som om det har fått spinn. Känns matematiken svår att få ihop i diskrimineringslagens krav? Känner du att det är rörigt, oklart, otydligt eller övermäktigt? Eller vet du kanske vad som gäller, men inte var och hur du ska börja?


Hur digitalt arbetar HR-Sverige?

Hur digitalt arbetar HR-Sverige? Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, inte minst de svenska företagen. Svenska företag och organisationer ligger generellt långt fram när det gäller att anpassa sig till den nya digitala verkligheten. Redan idag har många verksamheter kommit en bit på väg när det gäller att digitalisera sina processer för ekonomi, sälj och marknadsföring, men hur är det med HR-arbetet – hur långt har vi egentligen kommit?


Medarbetarupplevelse 2.0 – Onboarding

Onboarding är processen för att integrera nya medarbetare i en organisation och ge dem verktyg, resurser och kunskap för att snabbt bli engagerade och produktiva. Vill du förbättra produktiviteten, öka engagemanget och minska personalomsättningen med hjälp av onboarding? Vill du effektivisera och förbättra er onboardingprocess och samtidigt förhöja medarbetarupplevelsen för alla som börjar hos er? Här kommer mina bästa tips på hur du lyckas.


Detta händer inom arbetsrätten under 2019 – en kortsiktig och långsiktig spaning

Frågan om arbetsrättens utveckling har alltid ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet handlar om vad som kan förväntas ske inom arbetsrätten inom de närmaste fem åren.


Skonsam överkörning som konflikthanteringsstrategi?

Kompromiss är inte alltid det bästa alternativet vid konstruktiv konflikthantering. Det viktigaste är inte att till varje pris komma överens, utan att fatta beslut som är bra och nödvändiga. Ibland kan man helt enkelt inte nå samförstånd, utan man måste köra över den andra – till priset av förlorat förtroendekapital. Hur kan man då göra det så skonsamt som möjligt?


Arbetsmiljö, kompetensförsörjning och digitalisering i fokus under 2019

Arbetsmiljö ligger fortfarande högst upp på många arbetsgivares prioriteringslista, följt av kompetensförsörjning samt digitalisering och systemstöd. Det visar Edge HR:s årliga kundundersökning som nyligen genomfördes.


Edge-bloggen utsedd till en av Sveriges bästa företagsbloggar 2018!

Expertvalet granskar årligen Sveriges företagsbloggar och har för andra året i rad utsett Edge-bloggen till en av Sveriges bästa företagsbloggar 2018. Vi på Edge är otroligt stolta över att även i år utses till ”bästa företagsblogg inom HR-branschen”.


Hur kan HR använda värvningsklausuler?

Hos många företag är medarbetarna den viktigaste tillgången. Som HR-ansvarig gäller det att hantera balansgången mellan att skydda företagets tillgångar och samtidigt inte skrämma bort eftertraktade kandidater. Ett allt vanligare sätt att skydda sig mot konkurrens är genom värvningsklausuler. Men vad är viktigt att tänka på och vilka alternativa lösningar finns?


Förändring – HR som möjliggörare eller bromskloss?

Eventet Passion HR samlade den 6 november stora delar av HR-Sverige för några passionerade timmar på Rival i Stockholm. Det var många talare som förärade oss sin närvaro och syn på HR: Möjligheter – och begränsningar. Samt ledarskapets betydelse för verksamheten, där HR innehar en essentiell roll.


Ta arbetsglädjen på allvar!

Intresset för arbetsglädje har ökat inom både näringslivet och i den offentliga sektorn. Allt fler har upptäckt de positiva effekterna av att aktivt och medvetet arbeta med denna fråga – för att inte tala om hur uppenbara de negativa effekterna blir när en organisation negligerar frågan allt för länge. En stor del av arbetsglädjen går att framkalla – men hur gör man?


Nu utmanar vi karensavdraget!

Regeringen ”slopar karensdagen”, men för de allra flesta ger lagändringen ingen effekt. Vad händer om vi på riktigt utmanar karensen? Det är vad vi på Wise Group nu gör genom att erbjuda ersättning även första sjukdagen, vi döper förmånen till karensbidrag!


Passion HR presenterade årets vinnare av Human Growth Award 2018!

Många organisationer har under året blivit nominerade till Human Growth Award, priset som lyfter team och nya idéer inom HR, som Wise Group står bakom. De tre finalistteamen Sveriges Radio, Kry och Gröna Lund bjöds upp på scen under eventet Passion HR. En gemensam nämnare för de tre HR-teamen var att de alla har arbetat aktivt med innovation – idéer som förändrar beteenden.


Medarbetarundersökning – en kompass i resan mot målen

För att säkerställa att företag når övergripande mål i ständiga förändringar, arbetar de flesta företag med att justera och anpassa vägen framåt. En medarbetarundersökning kartlägger nuläget och gör det möjligt att identifiera vilka förändringsinsatser som krävs av företaget för att nå de uppsatta målen. Men hur gör man i praktiken, när och hur ska man mäta – och hur använder man resultatet i sin strategi mot att nå sina mål?

 


Karensavdrag istället för karensdag

Från och med årsskiftet (2019) gäller nya regler om karensavdrag istället för karensdag i sjuklönelagen. Reglerna innebär alltså att begreppet karensdag helt utmönstras ur vår lagstiftning. Istället ska sjuklönen räknas ut för hela sjukperioden (alltså från och med den första dag då arbetstagaren går miste om lön), som alltjämt är fjorton dagar.


Nya regler kring rehabilitering

Det är arbetsgivarens ansvar att hjälpa en anställd som är sjukskriven och som behöver rehabiliteras tillbaka till arbetet. Många gånger finns en osäkerhet kring hur långt kraven sträcker sig och vad man som arbetsgivare förväntas göra när en sådan situation uppstår. Vad gäller egentligen och vilka krav ställs på en arbetsgivare under rehabiliteringsprocessen?


Så fixar du organisationens State of Mind

Som HR-chef har det aldrig varit mer relevant att fråga sig och sina chefskollegor vad vi förväntar oss av våra medarbetare och vad som krävs för att de ska kunna leverera det. Svaren skulle förmodligen bestå av en omvälvande lista av nya omständigheter för att utföra sitt arbete. Att vi alla nu måste jobba smartare, snabbare, mer agilt, mer innovativt och mer tillsammans.


Varför misslyckas så många förändringsprojekt?

Vi har alla varit med om det där förändringsprojektet som sköttes uruselt. Du vet i den där organisationen där ledningen beslutat om en större förändring och sen vill implementera den så snabbt och effektivt som möjligt. Trots att den kompetenta ledningen är väl medvetna om hur viktigt det är med medarbetarnas engagemang, så läggs all fokus på konkreta förändringsmodeller, mål och planer istället. Vad är det som ofta missas?

 


TIAN-dagen med Tommy Iseskog rätade ut arbetsrättsliga frågetecken

Har du koll på att karensdagen byts ut mot karensavdrag från och med 1 januari 2019? Eller hur den nya LAS-åldern förväntas se ut? Det förklarade Tommy Iseskog med en osviklig precision på Edge HR:s stora arbetsrättsliga nyhetsdag, TIAN-dagen, som gick av stapeln förra veckan.


Nå framgång med positiv psykologi

Positiv psykologi fokuserar på framgångsfaktorer istället för det som hittills varit vanligast inom psykologin, nämligen problem. Forskning visar att mer lycka leder till högre produktivitet och högre inkomst. Lyckliga människor står ut med smärta bättre, vidtar försiktighetsåtgärder vad det gäller hälsa och säkerhet samt lever längre. Positiva känslor tar också bort negativa känslor. Fördelarna och vinsterna är många, ändå är det få som fokuserar på framgångarna både privat och i arbetslivet.


Överenskommelser om att anställningen ska avslutas – när och hur?

I min förra artikel berättade jag om hur jag i min roll som advokat på Elmzell Advokatbyrå upplever att många inom HR tycker frågan om hur man hanterar en anställd som inte presterar är väldigt knepig. Nu ska vi gå närmare in på situationen där du ska träffa en överenskommelse om att en anställd ska sluta – när kan det bli aktuellt, hur ska det göras och vad kan det kosta?


Trots valår händer det mycket inom arbetsrätten år 2018

Av historien har vi lärt oss att det normalt inte händer så mycket inom arbetsrätten ett valår. Detta beror sannolikt på att arbetsrättsliga frågor ”inte lämpar sig” för en valrörelse.


HR goes Digital - så stöttar HR förändringsresan som aldrig tar slut

”2018 räcker det inte längre med att HR digitaliserar sig själva och sina egna processer, nu är det dags att ta sig an uppdraget att stötta affärsverksamheten i sin digitalisering”. Med de orden öppnar moderatorn Tommie Cau eventet HR goes Digital på Epicenter i Stockholm den 17 maj. Hur HR bör arbeta för att möjliggöra digitalisering och de snabba förändringar som digitalisering innebär löpte som röd tråd genom hela eventet.


Hur hanterar du som HR en anställd som inte presterar på jobbet?

Den här frågan är en av de som jag i min roll som advokat på Elmzell Advokatbyrå upplever att många inom HR tycker är väldigt knepig. Vad ska/bör/måste man göra och när kan man ha gjort tillräckligt för att faktiska säga upp en anställd som, på ett eller annat sätt, inte presterar?


Förbättra arbetsmiljön med hjälp av nyckeltal!

Arbetsmiljön är en viktig fråga för de flesta arbetsplatser. Det gäller både förebyggande arbetsmiljöarbete och specifika åtgärdsområden, som exempelvis hög stressnivå eller säkerhetsfrågor i den fysiska arbetsmiljön. Men vad är det egentligen som påverkar mest?


HR i en föränderlig omvärld

Många verksamheter står inför stora förändringar, något som påverkar HR:s roll och uppdrag. Hur kan HR vara en värdeskapande funktion i navet av förändring för att snabbt kunna möta verksamhetens framtida utmaningar? 


Från ”me” till ”we” – självledarskapets koppling till starka team

Definitionen av ett team är en grupp individer som samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Vinnarna blir de företag som kan konsten att, genom visionen, locka fram medarbetarnas individuella motivation och engagemang samt möjliggöra mål som rimmar med visionen. Hur får man det att hända och vilka fördelar ger det i praktiken?


Talent management, affärsnära HR och kultur – hur hänger det ihop?

Talent Management handlar som bekant om hela livscykeln från attraktion och rekrytering till exit och alumni. Idag pratas det mycket om kultur inom HR, inte den kultur som syns på tavlor utan mer den som sitter i väggarna. Vad kan du göra för att lyckas?


Ge och ta kontrollen med GDPR!

GDPR ersätter PuL och från den 25 maj gäller nya regler för hur personuppgifter får hanteras inom EU. Sällan har företag jagats upp av såväl media, konsultföretag som av sig själva. 4 procent av globala årsomsättningen i sanktionsavgift får de flesta att darra. Men vad ska man egentligen göra och hur förbereder man sig bäst? Så här gjorde Wise Group!


Lär dig hantera din nervositet!

Det sägs att de flesta människor hellre skulle dö än att tala inför en grupp. Tveksamt om det stämmer, ifall man verkligen skulle ställa de två alternativen mot varandra. Det jag däremot vet stämmer är att alltför många känner sig riktigt obehagliga till mods när de ska tala inför andra - oavsett om det gäller ett möte på jobbet, en väns bröllop eller en stor scen.


Hur hanterar vi bäst vanliga och svåra HR-frågor?

Om en av medarbetarna inte vill ha semester i år, vems ansvar är det att semestern tas ut? Vad betyder egentligen att leda och fördela arbetet? Kan arbetsgivaren bestämma att alla anställda ska lämna förstadagsintyg vid sjukdom?


Mindre snack & mer verkstad – fem tips för ditt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete förknippas ofta med arbetsskador och skyddsronder. Det är ett tungt ok av ansvar och dokumentationskrav för arbetsgivare, och något som måste göras – för att inte få vite av Arbetsmiljöverket. Men gör ni detta på rätt sätt?


Varför misslyckas utvecklingssamtalen?

Hur fixar man ett utvecklingssamtal som gör skillnad? Många upplever utvecklingssamtalen som ett nödvändigt ont en gång om året. Det kan ofta bli tidskrävande och meningslöst om det inte genomförs på ett bra sätt. Jan Orvegård, affärsområdeschef för Talent management hos Edge HR, berättar i en artikel, skriven av Chef.se, om de vanligaste misstagen man som chef gör och hur det påverkar organisationen.


Fokus på arbetsmiljö och digitalisering under 2018

Edge HR:s årliga kundundersökning visar att många arbetsgivare kommer att fortsätta prioritera arbetsmiljöarbetet under nästa år. Men även digitalisering och systemstöd ser ut att bli ett aktuellt fokusområde och det verkar till stor del bero på den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.

 


HR som förändringsmotor

De flesta företag idag ställs då och då inför utmaningar som kräver förändring. Trots den insikten är det många företag som misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar. I det här området har HR en möjlighet att göra skillnad!


Sexuella trakasserier i arbetssociala sammanhang

Julfest och andra sociala tillställningar, liksom konferenser och studieresor, är uppenbarligen (om man tar fasta på vittnesbörd i metoo-kampanjen) tillfällen då sexuella trakasserier synes förekomma i särskilt stor utsträckning. Tommy Iseskog reder ut vad som egentligen gäller och vad arbetsgivaren måste göra.


Kundidater, popcorn och passion

För tredje året i rad genomförde Edge HR den 7 november eventet Passion HR. Jenny Strömstedt var moderator och ledde oss genom en fartfylld dag, full med inspiration kring temat medarbetarupplevelsen. 


Årets HR-team utsett på Passion HR!

På Edge HR:s  årliga event Passion HR den 7 november presenterades vinnaren av Human Growth Award 2017 – priset som hyllar nytänkande insatser inom HR. Bland flera nominerade team och slutligen tre finalister har juryn enats om att utse Nordic Choice Hotels HR-team till Årets HR-team


Chef? Sätt tydliga gränser!

Sjukskrivningar på grund av stressrelaterade problem har stigit med 70 procent de senaste åren och 200 personer dör av jobbstress varje år. Fyra gånger fler kvinnor än män drabbas. Förr fick kvinnor inte arbeta och nu arbetar vi för mycket. Unga kvinnor är ny riskgrupp och de är utbrända innan dem kommer ut i arbetslivet. Hur har det blivit så här? 

 


Med fokus på medarbetaren

Den 7 november är det dags för årets upplaga av Passion HR som i år fokuserar på att en stark och positiv medarbetarupplevelse är avgörande för företags framgång och konkurrenskraft idag. Detta är en självklarhet hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vars HR-chef också knep den allra första platsen!


Hur fungerar 90-talisterna på jobbet?

Den yngre generationens medarbetare kommer inte att nöja sig med att gå till jobbet och få en lön. De vill utvecklas, ha kul samt vara med och påverka. Vilka fördelar finns det med 90-talister på arbetsplatserna och hur får du dem att stanna kvar?


Guidad tur i arbetsrätt med Tommy Iseskog

Vad innebär ändringen i diskrimineringslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR)? Tommy Iseskog förklarar vad nya lagar och regler innebär samt vad som är på gång inom arbetsrätten framöver. 


Vad är hållbart ledarskap?

Den 28 september genomför vi eventet "Hållbart ledarskap - för hållbara resultat. Läs vad talaren Lena Nordin säger om hållbart ledarskap. 


Vad är hållbart ledarskap?

Den 28 september genomför vi eventet "Hållbart ledarskap - för hållbara resultat. Läs vad talaren Gergio Grossi säger om hållbart ledarskap. 


Edge HR:s blogg – en av Sveriges bästa!

Expertvalet har granskat Sveriges företagsbloggar och utsett Edge HR:s blogg till en av Sveriges bästa 2017!


Fem tips för att uppgradera er rekryteringsprocess

Brist på unga, brist på erfarna, brist på kvinnor, brist på män, brist på nytänkande och brist på mångfald? Om du fortsätter att göra som du alltid har gjort, kommer resultatet att förbli detsamma.

HR goes digital – bokstavligen

Torsdagen den 11:e maj genomförde Edge HR seminariet ”HR goes Digital” på Fotografiska i Stockholm. Syftet med dagen var att uppmuntra, inspirera och hjälpa HR att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Vi sammanfattar här de viktigaste lärdomarna.

Lönekartläggningen ger en bra överblick

På Edge HR:s frukostseminarium berättade arbetsrättsexpert Tommy Iseskog om de nya reglerna för diskriminering och likabehandling. På scenen fanns även Eva Wagner, en av Edge HR:s projektledare som hjälper företag och organisationer att genomföra lönekartläggningar.

Mod och lekfullhet – viktigt för att HR ska bli mer digitala!

Digitaliseringen kommer att utmana alla organisationer menar Tommie Cau, vice vd för den digitala omdömesajten Careereye, vilket ställer krav på HR-funktionen; ”Som ansvariga för kompetensförsörjning, ledarförsörjning och förändringsledning måste HR själva vilja bli digitala och tycka att förändringen är spännande!”

Rehabiliteringsansvaret vid medarbetares ohälsa

”Ha tålamod! Vi kan inte börja med att avskeda folk!” säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog. De flesta arbetsgivare vet förhoppningsvis detta, men exakt vad rehabiliteringsansvaret innebär är kanske inte lika självklart. Hur gör man som arbetsgivare om en medarbetare blir skadad, drabbas av depression eller råkar ut för något annat som gör att hen inte längre kan prestera på topp?

Är du förberedd på dataskyddsförordningens inträde?

Den 25 maj 2018 ersätts svenska personuppgiftslagen (PUL) av Europeiska Unionens dataskyddsförordning. Som arbetsgivare finns det all anledning att redan nu förbereda verksamheten på den nya dataskyddsförordningen.

Så stänger vi lönegapet – ett enträget arbete med mer hopp än förtvivlan

Det är ett faktum att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män för samma arbete. Med ett digitalt system för lönekartläggningar och konsultstöd arbetar Edge HR dagligen för att stänga det lönegapet. Den internationella kvinnodagen till ära ställer vi tre frågor till Åsa Allard Andersson som leder konsultteamet som varje år hjälper fler än 50 företag och organisationer med sitt jämställdhetsarbete.

Framtidsspaning 4: Nya verktyg för effektiv peformance management

Förändringarna som nu kraftigt utvecklar området performance management handlar en hel del om nya generationers intåg på arbetsmarknaden, men också om en förändrad syn på ledarskap.

Goda medarbetarrelationer ger belöning på sista raden!

Nästan alla håller med om att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, men alla lever inte som de lär. Ibland behövs det hårda siffror för att frågorna ska få det fokus de förtjänar.

Framtidsspaning 3: Feedback och analys i realtid

För att förstå och utveckla medarbetarengagemanget och medarbetarnas produktivitet kommer feedback och analys i realtid att explodera i vikt under 2017.

Framtidsspaning 2: Kultur och medarbetarengagemang fortsatt prioriterat

En kritisk del av kulturarbetet är att fastställa verksamhetens högre syfte. Otaliga studier visar att företag med ett starkt förankrat syfte och en tydlig och väldefinierad värdegrund presterar klart bättre än branschgenomsnittet.

Framtidsspaning 1: Den traditionella organisationsstrukturen utmanas

Dagens organisationer är byggda för att maximera effektivitet och skalbarhet. Dessa värden räcker inte längre för att behålla sin marknad i dagens snabbrörliga och digitala värld.

7 nyheter inom HR-området

Nytt år betyder ofta att nya lagar och regler införs. Här får du en sammanfattning av de arbetsrättsliga nyheterna.

Arbetsmiljö är fortsatt fokusområde för HR

Edge HR:s årliga fokusundersökning visar att arbetsmiljö kommer att ha högst prioritet bland företag och organisationer under nästa år. Även ledarutveckling och kompetensutveckling rankades högt.


Dags att sätta nästa års HR-plan?

Ett verksamhetsnära HR-arbete innebär att HR:s prioriteringar utgår från de affärsmässiga utmaningarna. Det går inte att arbeta proaktivt utan en god inblick i vart verksamheten är på väg och vilka utmaningar som finns.

Dags för krafttag gällande den digitala arbetsmiljön!

Den digitala arbetsmiljön kräver samma eftertanke och planering som den fysiska arbetsmiljön – det var budskapet på Digital Workplace Summit i slutet på november. Medan vi låter arbetsplatsingenjörer och designers inreda våra arbetsplatser utifrån noggrant uppställda krav och principer, lämnas ofta medarbetare att själv ta sig fram och hitta rätt i den digitala arbetsplatsen.

Krav på arbete mot diskriminering – men hur?

Diskrimineringslagen uppdateras och nya regler med högre krav på arbetet med aktiva åtgärder börjar gälla 1 januari 2017. Men vad betyder det egentligen och vad måste man göra?

Ulrika Linnersjö ny vd för Edge HR

Ulrika Linnersjö har utnämnts till ny vd för Edge HR AB, ett dotterbolag till Wise Group AB (publ). Hon ersätter Stefan Wikström som sedan en tid tillbaka är vd för ett av systerbolagen inom koncernen.

Konfettiregn över HR-teamet som förändrar världen!

”Årets HR-team” kröntes under jubel på Hotel Rival under eventet Passion HR. HR-priset delas årligen ut av Wise Group och syftar till att uppmärksamma ett modigt, affärsnära och nytänkande HR-arbete.

Hur väl känner du din verksamhet?

Ett verksamhetsnära HR-arbete förutsätter att du förstår verksamheten och är insatt i vilka utmaningar som ni står inför. Det handlar om en djupare förståelse än den som går att utläsa ur årsredovisningen eller genom att granska ett organisationsschema.

Att säga upp sig eller inte

Efter gårdagens mediala uppståndelse kring Jan Björklunds avgång och återgång i tjänst väcks frågan om vad som egentligen gäller rent arbetsrättsligt. Får man säga upp sig och sedan ändra sig? Vi gör förstås inte anspråk på att veta vad som hände i just Jan Björklunds fall, men vi vill ta tillfället i akt att klargöra vad som gäller.

Hur kan vi förebygga ohälsa på arbetsplatsen?

Varje sjukskrivning är oerhört kostsam – främst för den drabbade individen och dennes nära anhöriga, men även för arbetsgivaren och samhället i stort. Produktionsbortfall, rehabiliteringsåtgärder, administration, utökade arbetsuppgifter för kollegor och eventuell rekrytering av vikarie tar tid och kostar pengar.

Arbetsrättslig omvärldsbevakning med Tommy Iseskog

Förra veckan gick årets TIAN-dag (Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsdag) av stapeln – för 26:e året i rad! Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog guidade oss igenom nya lagar och regler samt pågående lagstiftningsarbete och kommenterade specifika AD-domar.

Personalhandboken – en medarbetarguide med personlighet

Vad ska ingå i vår personalhandbok? Det är en fråga som många av våra kunder har när det gäller personaladministration. Vi ska därför försöka reda ut den frågan och ge några goda tips som hjälper er att upprätta en personalhandbok.

Nya regler ställer högre krav på arbetsgivare

Nu har riksdagen beslutat om nya reg­ler om aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2017 och syftet är att motverka diskriminering inom arbetsliv och utbildning.

”Det är talangstrategin som får affärsstrategin att hända”

För sjätte året i rad genomförs Talent Management Barometern, en undersökning som syftar till att beskriva hur verksamheter ser på sitt befintliga och framtida strategiska HR-arbete. Henrik Martin på Stardust Consulting, en av initiativtagarna bakom rapporten, sammanfattar årets TM-barometer i två slutsatser.

”Nyckeln till att lyckas är kulturfrågan”

Allra, en utmanare till storbankerna och ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag inom privatekonomi, har vuxit snabbt sedan starten 2008. De senaste två åren har personalstyrkan nästan trefaldigats, samtidigt som Allra har öppnat kontor i Luxemburg och Dubai. 2015 blev Allra utsett till Årets Raket inom försäkring och 2016 utnämndes Allra till en av Sveriges 100 bästa arbetsgivare av Karriärföretagen.

Inget dukat bord för HR

För många är HR:s plats vid ledningsbordet en självklarhet idag. Men när Sylvia Buddenbaum-Eriksson erbjöds ett attraktivt HR-chefsjobb på Lidl med ett gediget förändringsuppdrag och ett stort HR-team så ingick inte HR i den svenska ledningsgruppen.

Anställningsstöd för nyanlända och långtidsarbetslösa

Från och med 1 juni 2016 utökas målgruppen för anställningsstöd i form av traineejobb och vid yrkesintroduktionsanställningar. Syfte är att stötta inträdet på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Granska dina platsannonser för att öka mångfalden!

Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, delar med sig av fem vanliga fallgropar vad gäller platsannonser.

Arbetsgivarens (o)friheter vid rekrytering

Ett anställningsbeslut är ett mycket viktigt beslut både för arbetsgivaren och arbetstagaren. Ur arbetsgivarens perspektiv innebär det ett ekonomiskt åtagande att betala lön och stå för andra anställningsförmåner under anställningstiden. En misslyckad rekrytering kan stå en arbetsgivare dyrt, men det är ibland svårt att avgöra den sökandes lämplighet. Hur långt kan en arbetsgivare gå för att hitta rätt kandidat?

Lönespecialistens roll i fokus

Med framväxten av allt fler och bättre system kommer vi troligen se nya roller växa fram inom löneområdet, enligt framtidspanelen. Förbättrade möjligheter att använda all data som lönesystemet innehåller till tydligare beslutsunderlag och affärsvärde är också att vänta.

Hur pratar ni lön hos er?

En undersökning som mjukvaruföretaget PayScale har gjort på 71 000 respondenter erbjuder tre spännande insikter om medarbetares upplevelse av sin lön och hur den upplevelsen påverkar viljan att arbeta kvar hos arbetsgivaren.

Nya regler för allmän visstidsanställning

Som du kanske redan vet övergår en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som pågått i mer än sammanlagt 24 månader till en tillsvidareanställning, om det sker inom en period på fem år. Men vad innebär de nya konverteringsreglerna som börjar gälla 1 maj?

Förenklad rekrytering med professionell nät-dejting

Företag lägger åtskilliga timmar på att hitta rätt rekryteringspartner och rätt kandidater när det är dags att leta nya talanger som ska bidra till företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Det är inte lätt att hitta rätt samarbetspartner ute i bruset och ofta är det samma rekryteringsbolag som syns.

Nu krävs nya krafttag mot stress och mobbing – på alla arbetsplatser!

31 mars började arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö att gälla. Bakgrunden till de nya och förtydligade reglerna är att sjukfrånvaron som härrör till stress, överbelastning och mobbing ökat lavinartat de senaste åren. Målet är att undvika att människor blir sjuka som följd av en hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Psykisk ohälsa – en stor fråga för chefer

Vi får dagligen larmrapporter om att psykisk ohälsa ökar. Det har blivit ett av vår tids största folkhälsoproblem och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Även många chefer drabbas av psykisk ohälsa, både för egen del och genom sina medarbetare.

Trygga medarbetare ökar produktiviteten

Den spontana reaktionen när någon har gjort ett allvarligt misstag är ofta ilska och frustration. Men är det den bästa metoden för att medarbetaren inte ska göra om samma fel igen?

Popularitetstävling för cheferna?

Nu är det i många verksamheter högsäsong för medarbetarundersökningar. Men är det verkligen meningsfullt att mäta medarbetarnas "upplevelse" av sin arbetsplats och arbetsgivare? Eller blir det mest en tävling mellan cheferna om vem som är mest omtyckt av sina medarbetare?

Antalet kvinnliga HR-chefer ökar

HR-funktionens strategiska roll i organisationerna är fortsatt relativt stark. Enligt den senaste Cranet-undersökningen är andelen HR-chefer i organisationernas ledningsgrupper fortfarande hög och många HR-chefer involveras tidigt i utvecklingen av verksamhetens övergripande strategier och planer. Antalet kvinnliga HR-chefer fortsätter att öka i både privat och offentlig sektor.


Har flitens lampa slocknat?

Samtidigt som det rapporteras om ökad stress och ett högt tempo i arbetslivet så visar forskning att anställda ägnar flera timmar arbetstid om dagen åt annat än arbete.

Bra kollegor och ett tydligt ledarskap viktigast på jobbet

Årets resultat från Wise Happiness, Wise Groups årliga undersökning om vad som gör oss lyckliga i arbetslivet, visar att glada skratt med kollegorna är det som får oss att må bra på jobbet. Många tycker även att ett tydligt ledarskap och en god relation med chefen är en förutsättning för att trivas på arbetet.

HR-analytics – var ska du börja och varför?

Alla pratar om HR analytics – färre vet hur de ska börja och vad de kan få ut av det. En enkel definition av analytics är att det handlar om att använda medarbetardata på nya sätt med betoning på proaktivitet snarare än uppföljning.

När Eurovision Song Contest kommer till stan

Under ett par veckor i maj omvandlas Globen till ett TV-hus. En tillfällig organisation bestående av 500 personer sluter samman för att producera Europas musikhändelse nummer ett: Eurovision Song Contest, ESC. Bakom scendekorationen, kameramännen och konfettiregnen bedrivs ett envetet och omfattande arbetsmiljöarbete för att arbetet ska vara riskfritt för alla medverkande. Edge HR har träffat SVT:s HR-strateg Gabriella Ekström som är en av många deltagare i arbetsmiljöarbetet inför ESC 2016.

Charlotte Wernros bygger en företagskultur av det rätta virket

Charlotte Wernros valdes ut som en av fyra starka finalister till Årets HR-chef 2015. Ur juryns motivering: "Charlotte har starkt bidragit till en framgångsrik kultur och stora resultatförbättringar inom K-rauta. Hon har ett tydligt affärsfokus enligt filosofin att nöjda medarbetare ger nöjda kunder och därmed ökad försäljning och lönsamhet."

Mattias Segelmark brinner för ledarskapet som lyfter

Mattias Segelmark valdes ut som en av fyra starka finalister till Årets HR-chef 2015. Ur juryns motivering: "För sin självklara roll i ledningsgruppen, sin uthållighet och sitt skickliga företagskulturbyggande. En kultur som attraherar och behåller unga talanger och motiverar medarbetare att bidra till att vända röda siffror till svarta."

Sofia Birk sätter HR på stadskartan

Sofia Birk valdes ut som en av fyra starka finalister till Årets HR-chef 2015. Ur juryns motivering: ”För sitt arbete med att lägga en förtroendegrund för HR på Solna Stad. För sitt långsiktiga arbete med att omförhandla arbetstidsavtal, införa en ny rekryteringsstrategi och sänka sjukfrånvarokostnader. För att HR-mål nu blivit en del av stadens årliga verksamhetsplan och budget.”

Årets HR-chef Paulina Ekvall lyfter Arlas prestationer

Paulina Ekvall är HR-direktören på Arla som i konkurrens med 50 nominerade HR-chefer kammade hem priset Årets HR-chef 2015. Ur juryns nominering: "För sitt starka intresse för affären och människor, sin unika energi och framförallt företagets förbättrade resultat. Arla Foods har gått från att vara ett lokalt mejeriföretag till nordens största FMCG-företag där Paulina har haft en betydande roll.”

Den eviga jakten på karriärvägar

Traditionellt sett innefattar begreppet ”att göra karriär ” att befordras till en högre post i organisationens hierarkiska struktur. För många organisationer är det utmanande att erbjuda många karriärvägar på grund av organisationens storlek eller för att organisationen är ”platt”.

När kunddatabasen får fötter

Många arbetsgivare har affärskritiska kunduppgifter lagrade i sina databaser. Det kan exempelvis gälla kontaktuppgifter till nyckelpersoner, uppgifter om affärs- och säljmöjligheter eller förväntade intäkter. Vad gäller när en arbetstagare som sagt upp sig kopierar arbetsgivarens kunddatabas och sparar ned till sin personliga dator?

Fortsatt fokus på arbetsmiljö under 2016

Arbetsmiljö är det HR-område som flest företag och organisationer kommer att prioritera under nästa år, därefter kommer ledarutveckling och kompetensutveckling. Det visar en undersökning som vi på Edge HR har gjort under december 2015.

Tips för en bättre kandidatupplevelse 2016

Bara en av tre kandidater vill söka till samma arbetsgivare mer än en gång och endast en av tre kan tänka sig att rekommendera någon annan att söka sig till den arbetsgivaren.

Årliga lönekartläggningar återinförs

I en artikel i Svenska Dagbladet berättar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att regeringen får tydliga signaler om att det aktiva arbetet mot lönediskriminering hamnat på efterkälken.

Nytt inom arbetsrätt år 2016

Vad händer inom arbetsrätten 2016? Här får du en sammanfattning av nya lagar och regler som träder i kraft under året samt några som är på gång.

Det kostar att vara kvinna

Det kostar över en halv miljon kronor att vara kvinna enligt Medlingsinstitutet. I ett räkneexempel beskriver Medlingsinstitutet vilka ekonomiska konsekvenserna det får om en kvinna har 98 procent av hennes manliga kollegas lön under ett helt yrkesliv, där den på månadsbasis lilla skillnaden blir 526 000 kronor.